Cabe Rawit Hijau Merah Dewata 43 F1

Benih Cabe Rawit - Dewata 43 F1 - 2.250 btr - Cap Panah Merah c